Gratistidningen – det bästa lokala räckviddsmediet!

RÄCKVIDD ÄR MUSKLER OCH GRATISTIDNINGEN ÄR STARKAST

– med lokal relevans och fullständig hushållstäckning som alltid anpassar sig efter den växande staden garanterar gratistidningen långsiktigt räckvidd och är det massmedia som skapar ”Spring-i-butiken” och når ut med information från organisationer och myndigheter.

Vi ger ut 130 000 gratistidningar i Norrbotten och på Gotland varje vecka.

Vi är det bästa lokala räckviddsmediet i Norrbotten och på Gotland. Gratistidningen kan ni lita på, både på kort- och lång sikt då vi ger bäst effekt och har överlägsen räckvidd.

Klicka här för – utgivningsplaner, priser och annan fakta.

Välkommen att kontakta oss på annons@gratistidning.com.


Business NORRBOTTEN RENDEZVOUS
13-15 oktober. Mer info…

Annonsering - Företag & Org.

Club - kundklubbar

www.clubkiruna.se
www.clublulea.se
www.clubboden.se
www.clubpitea.se
www.clubgotland.se

E-tidning och webbar

Specialtidningar - Webb

Business Norrbotten
Business Gotland
Velkommen til Sverige

Lokalteve