Byggboom på Strömnäsbacken, Piteås nya bostadsområde

Här växer Piteås nya bostadsområde fram. Foto: Nicklas Brännström

Piteå växer! Det märks inte minst på Strömnäsbacken – den första etappen i satsningen att utveckla staden österut. Här är alla 24 tomter sålda och många villor är redan klara. Bygget av den kommunala förskolan pågår och ska enligt plan stå klar hösten 2021.

Det nya bostadsområdet är beläget mitt mellan friluftsområdet Strömlida och Piteå golfklubb. Nära naturen, men samtidigt endast några kilometer från centrala Piteå.

– Drömmar om en ny stadsdel i detta område har funnits sedan 70-talet. Det är därför jätteroligt att se hur dessa drömmar sakta börjar ta form med pitebor som bygger sina drömhus i området, säger Helén Eriksson, enhetschef planeringsavdelningen, samhällsbyggnad.

Många villor står redan klara och flera är i byggfas. Även den nya kommunala förskolan har kommit långt och förväntas stå klar hösten 2021.

Slutbesiktning av infrastrukturen i området är utförd och beläggning av gatan i villakvarteret planeras under 2021. Nötövägen är försedd med en ny gång-och cykelväg och en planerad busshållplats – allt för att underlätta möjligheten att göra hållbara resval i vardagen.

– Kommunen satsar på samhällsservice, med en ny modern förskola i området och nu drar detaljplanarbetet igång för ett nytt särskilt boende. Vi tror på Strömnäsbacken och vi tror på en stadsutveckling österut, säger Helén Eriksson.

Piteå växer österut

Planeringsarbetet för den nya stadsdelen är inne i en expansiv fas. Förutom arbetet med detaljplanen för det nya särskilda boendet ska en uppdragsbeskrivning för områdets innehåll arbetas fram.

Strömnäsbacken är den första etappen i ett större utpekat exploateringsområde i den kommunövergripande översiktsplanen ÖP2030 och en stadsutveckling österut  ett arbete i linje med ett flertal övergripande mål.

– Vårt mål är att bli 46 000 pitebor och då krävs att vi kan erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer med närhet till god service och infrastruktur. All samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ser att hela området med den nya förskolan utvecklas till att bli ett bra föredöme, säger Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Källa: Piteå kommun