”Vi finns för alla församlingsbor på ett Corona-anpassat vis”

Informatör Sara Bohlin och kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman i Älvsby Kyrka.

– Vi har anpassat hela vår verksamhet utifrån pandemin. Våra gudstjänster sänds digitalt. Samtidigt håller vi kyrkorna öppna och arbetar diakonalt på ett Corana-säkert sätt. Vi är tillgängliga för att möta alla i denna utmanande tid.

Det säger informatör Sara Bohlin och kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman på Svenska kyrkan i Älvsby församling.

– Vår devis har varit – och är – att inte ställa in utan att anpassa och ställa om, förklarar Sara.

När det gäller gudstjänster så live-streamar församlingen dem varje söndag via hemsidan. En del gudstjänster vid större helger har även filmats med flera kameror och lagts ut i redigerat format.

–– Kyrkorna hålls även alltid öppna, så att man kan gå dit för enskild andakt. Men då får man förstås inte vara fler än åtta personer. Under gudstjänsterna har vi även personal på plats vid kyrkan, så att man kan prata med t.ex. en präst på lagom avstånd, säger Anna-Karin.

Församlingen fortsätter med detta upplägg tills vidare – så länge restriktionerna är kvar.

– Vi genomför även dop, vigslar och begravningar på Corona-anpassat vis. Det vill säga med enbart godkänt antal personer i kyrkan. Sedan kan man förstås filma och dela med sig digitalt, säger Sara.

Konfirmandundervisningen sker på distans, liksom den grupp i Bibelstudier som finns i församlingen sedan länge.

Älvsby församling har flera körer och ett rikt musikliv med flera evenemang året runt – något som är svårt att upprätthålla under pandemin.

– Men våra kyrkomusiker håller kontakten med körmedlemmarna via brev, telefon och mail, så att de ska veta att de inte är bortglömda och att vi förstås har planer för, säger Sara.

Under pandemin är det många som känner sig extra ensamma och psykosociala problem kan bli stora när oro, ovisshet och isolering präglar tillvaron.

– Våra diakoner kan inte göra hembesök och träffa personer på samma vis som vanligt. Men de finns tillgängliga via telefon och mail. Och det går bra att träffa dem under ”samtalspromenader” med lämplig distans. Vi har också ett bra samarbete med Kvinnojouren och andra lokala hjälporganisationer, säger Anna-Karin.

Inom diakonin kan församlingen hjälpa till med en rad saker, förutom samtal.

Våra diakoner är bra ta att ge råd om myndighetskontakter och hur man t.ex. kan ansöka om skuldsanering, om man hamnat i ekonomiska bekymmer. Och är det akut kan vi även hjälpa med en matkassa, säger Anna-Karin.

Församlingens barngrupper och grupper för dagledig är pausade tills vidare – i väntan på att restriktionerna ska hävas.

– Det gäller även våra besök på äldreboenden. Det känns sorligt men vi får även i dessa grupper försöka vara närvarande via telefon, digitalt och ”samtalspromenader” så långt som möjligt, förklarar Sara.

Församlingen har nu inlett ett samarbete med Gratistidningen för att löpande nå ut till alla med information om hur man hanterar situationen under pandemin – och om allt vad kyrkan faktiskt gör och erbjuder.

– Att Gratistidningen når alla hushåll i församlingen och inte kostar något, tycker vi är bra. Det ligger i linje med vår filosofi – att vara till för alla och att det inte ska kosta något att ta del av vår verksamhet. Därför passar det oss bra att annonsera här, menar Anna-Karin.

Sara och Anna-Karin är tämligen nöjda med antalet medlemmar i kyrkan och deltagandet i senaste kyrkovalet i Älvsbyn. Men allt kan bli ännu bättre…

– Att vara medlem i Svenska kyrkan och betala kyrkoavgift innebär att man är med och möjliggör hela våra rika och kostnadsfria verksamhet. Och om man röstar i kyrkovalet så påverkar man hur kyrkan ska använda sina medel, säger Sara som tycker att det finns ett fint engagemang och samarbete hos de lokala kyrkopolitikerna i Älvsbyn, och påminner om att nästa kyrkoval äger rum den 19 september i år.

– Till dess får vi hoppas att pandemin lagt sig och att vi kan besöka äldreboenden, ha barngrupper och körverksamheter och allt annat precis som förr, säger Anna-Karin.

Källa: Svenska Kyrkan, Älvsbyn

Kontakt: För mer information besök https://www.svenskakyrkan.se/alvsby