Näringslivsfrukost 26 november | Älvsbyns kommun

Välkomna på näringslivsfrukost på Polar Hotel.

Frukost serveras från 07:30 och informationsmötet är 8.00 – 9.00

Del av programmet:
Presentation av det genomförda arbetet Förstärkt stöd för näringslivet i Älvsbyn.
Polarbröd deltar och berättar om nya fabriken och Charm-projektet.

Återkommande punkter:
Lyftet och information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Ingen anmälan krävs.
Vid frågor, kontakta naringsliv@alvsbyn.se

Välkomna!

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn