Näringslivsfrukost 29 april | Älvsbyns kommun

Välkomna på näringslivsfrukost på Polar Hotel!

Frukost serveras från 07.30 och mötet är 08.00 – 09.00.

Del av innehåll:
• LTU Business, Sofia Gullholm
• Älvsbyns Fastigheter, Annelie Vinsa
• Lyftet: Älvsby Tryck & Design

Återkommande punkt: Information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta naringsliv@alvsbyn.se

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn