Information från kommunens Pensionshandläggare | Älvsbyns kommun

Vi planerar att erbjuda personliga informationsmöten från och med september månad. För att ge dig som anställd ökad valfrihet så kan du fortsättningsvis välja att boka möte via telefon eller Teams om det passar dig bättre.

Välkommen att höra av dig för bokning av tid till oss Pensionshandläggare:

Gun-Mari Grankvist    0929-170 08

Maria Larsson            0929-170 05

Följande gäller från och med maj 2022:

Måndag                            08.00 – 12.00

Onsdag                            13.00 – 16.00

Torsdag                            08.00 – 12.00

Glöm inte bort att du kan logga in på www.minpension.se.

Där får du en samlad bild av dina pensioner och du kan göra en pensionsprognos som visar vad du får i pension vid en viss ålder.

Med vänlig hälsning
Lönecenter

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn