Nominering av flaggor | Älvsbyns kommun

Älvsbyns kommun kommer att dela ut flaggor i samband med nationaldagsfirandet.
Nominera någon du tycker behöver uppmärksammas.

Skriv en motivering, namn och kontaktuppgifter till den du vill nominera.
Ange om önskemålet är en flaggstångsflagga eller en fasadflagga.

Nomineringen skickas till linda.ohlin@alvsbyn.se alternativt:
Linda Öhlin Fritid och kultur
Älvsbyns kommun
942 85 Älvsbyn

Nomineringen ska vara Fritid och kultur tillhanda senast 24/5.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn