Medborgardialog på Knalledagen | Älvsbyns kommun

Under Knalledagen, fredag 1 juli, flyttar delar av kommunhuset ut på storgatan.

Pandemin har de senaste två åren satt stopp för medborgardialoger men i år är det åter dags. På Knalledagen då affärerna flyttar ut på storgatan med många fina extraerbjudanden kommer kommunen finnas på plats för de som vill samtala om kommunens verksamheter och kommunens utveckling.

Tid:

Klockan 10 – 14
(Knalledagen håller öppet längre, mellan 9 – 18)

Personal:

Följande personer från kommunen att finnas på plats för samtal:

Anna Lindberg, kommunchef
Tomas Egmark, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef
Crister Lundgren, kommunledningskontorets chef/bredbandsfrågor
Robert Cortinovis, socialchef
Inger Grankvist, skolchef

Kommunchefen kommer finnas på plats hela tiden medan övriga kommer att finnas på plats delar av tiden.

Som en del av kommunens och Polisens medborgarlöfte kommer även Polisen att finnas på plats under delar av dagen.

Plats:

På trottoaren ovanför Gårdings i hörnet på Turklöverns torg.
(platsen är preliminär och kan ändras)

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn