Kommunen inför krav på munskydd för personal inom socialtjänsten

I och med den ökade spridningen av covid-19 i Sverige togs det den 12 juli beslut om att återinföra krav på munskydd och visir för personal inom Socialtjänsten i Älvsbyn.

– Jag har ingen statistik för närvarande om hur det ser ut i Älvsbyn, men vi följer regionens riktlinjer och kommer att följa utvecklingen, berättar Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älvsbyn.

För anhöriga som ska besöka sina närmaste på något av kommunens boenden finns det i nuvarande läge inget krav på munskydd när man är på besök. Men vi vill poängtera hur viktigt det är för allas skull att om man har symptom undviker att göra besök.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn