Höstprogram Öppen Träffpunkt/Caféet | Älvsbyns kommun

Öppen träffpunkt är en samlingsplats för ålders-och förtidspensionärer, där vi samlas fikar, samtalar, umgås och genomför olika aktiviteter tillsammans efter önskemål i den utsträckning som är möjlig.

Höstprogram Öppen Träffpunkt Älvsbyn

Kom, träffas och trivs!

Plats: Älvsbyn Visningsmiljön Fluxen, ingång via huvudentrén.
Måndagar kl. 13.30 – 15.00.

Oktober
3/10 Katarina Berggren Mission Smile (läpp och gomspalt).
10/10 forskarföreningen
17/10 Robert Cortinovis Socialchef
24/10 Inger Lundberg Gårdings historia
31/10 Osteoporos föreningen (benskörhet)

CAFÉ för daglediga, ålders- och förtidspensionärer.
Plats: Fluxens foajé. Caféet drivs av Aktivitetshuset Älvsbyn.
Tisdagar kl. 12.00 – 14.00.

Höstprogram Caféet (återkommer med mera datum)

Oktober
4/10 Sång med Systrarna Bergman
11/10 Sång med Aktivitetshusets sångfåglar
18/10 Bingo i Foajén Fluxen
25/10 Janne Martinsson ABF

I samarbete med:
ABF, PRO, Aktivitetshuset Älvsbyn, Parasport, Biblioteket och Öppen Träffpunkt.

Vid frågor, kontakta 070-601 12 54 Telefontid kl. 08.00 – 09.00

Varmt välkomna!

Med reservation för förändringar.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn