Tomgångskörning – ett otyg | Älvsbyns kommun

Tomgångskörning är ett återkommande problem i kommunen, inte minst utanför affärerna i Älvsbyns centrum. Att stå på tomgång ger onödiga utsläpp av giftiga avgaser och kan orsaka hälsobesvär.

Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. I och med detta får man enbart stå på tomgång i max en minut i Älvsbyns kommun.

– Det är viktigt ur hälsosynvinkel att vi tänker på hur vi tomgångkör. Många har luftvägsproblem som förvärras av avgaser, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef på Älvsbyns kommun.

Den som bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan polisanmälas. Om polisen konstaterar brott utreds det sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan resultera i böter.

Förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö
  • för fordon som måste hålla i gång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.alvsbyn.se

Källa: Älvsbyns kommun Älvsbyn