Bilagor – kundtidningar

Vi vill att det ska vara enkelt för företag att producera kundtidningar med välarbetat redaktionellt innehåll som är grafiskt tilltalande med bra tryckkvalitet.

Därför är en egen tidning viktig

  • Berätta om nyheter
  • Uppmärksamma ett speciellt firande
  • Utbilda marknaden i viktiga frågor
  • En kundtidning är ett effektivt verktyg för att stärka relationerna och öka försäljningen till både gamla och nya kunder
  • Genom en egen tidning har du möjlighet att skapa ett sammanhang för dina kunder i ett forum som du kontrollerar
  • Du kontrollerar vad som sägs och hur det sägs. I ett eget forum har du också möjlighet att få fram ett mer komplext budskap

Varför använda din lokala gratistidning?

  • Våra tidningar är efterlängtade och de ger god effekt för de kundtidningar som följer med
  • Du når ALLA hushåll och företag i din kommun.
  • Möjligheten att göra särtryck på önskat antal exemplar. Då lever din tidning ännu längre!