Upplagesiffrorna fortsätter rasa för NSD och Kuriren

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt och störst tapp på den utdelade printupplagan har Kuriren med 1 400 ex (-11,3%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och det stora tappet fortsätter. I Norrbotten minskar morgontidningarna NSD med 1 100 ex och Kuriren med hela 1 400 ex i den utdelade upplagan (exkl digital och friex) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 8 mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik har även den digitala upplagan införts och där har NSD har idag en upplaga på 26 300 (200, 0,8%) och Norrbottens Kuriren 15 500 (-200, -1,3%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 21 900 (-1 100, – 5,0%) och Kuriren 12 400 ex (-1 400, -11,3%). Gemensam utdelad upplaga NSD+Kuriren i Norrbotten 34 300 ex (-2 500 ex, -7,3%). Totala antalet hushåll och företag i Norrbotten är ca 140 000.

Motsvarande siffror 2005 var 40 600 för NSD och 27 600 för Kuriren. NSD och Kuriren ingår i Norrbottens Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Piteå-Tidningen minskar också upplagan som nu är 12 500 (-300, -2,3%). Siffrorna för den utdelande printupplagan (digitala och friex exkluderad) är för PT 11 000 (-900, – 8,2%).

Länets minsta morgontidning Haparandabladet bibehåller sin upplaga. Upplagan är 3 200 ex. Haparandabladet redovisar ej digital upplaga.

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se

Föregående artikelUndvik att skriva långstidsavtal
Nästa artikelDet största ­robbery som någonsin ägt rum i mänsklig­hetens historia