Mark Ritson SprintAd-dagen

Mark Ritson gör sitt första framträdande i Sverige på SprintAd-dagen den 18 mars 2019. Budskapet är glasklart! Marknadsföring vilar på grundläggande principer som sattes redan på 50-talet. Vi måste tillbaka till situationen då strategin var till grunden för allt, istället för att fastna i det kortsiktiga förhållningssättet där vi springer vilt runt utan mål och mening. Det finns inget som heter digital marknadsföring, det finns bara marknadsföring.