Wiksténs Fastigheter går in med 10.000 kr! Ni är helt fantastiska! Boden Hockey …

Wiksténs Fastigheter går in med 10.000 kr! Ni är helt fantastiska!😍
Boden Hockey
Ett lag – En stad – En dröm

 Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenhockey

Källa: Boden Hockey, Boden