Koppkrok i närhetslivet. …

Koppkrok i närhetslivet.
#närhetsliv #kafferast #boden

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot narhetsliv

Källa: Närhetsliv Boden, Boden