Allt pekar uppat, inklusive antalet medlemmar pa arsmotet!

Infor rekordmanga deltagande pa arsmotet presenterade man att sasongen som gick har varit en framgang pa alla plan inom foreningen.

Arsmotet avhandlande stadgeenligt alla de punkter som ska avhandlas. Sammanfattningsvis pekar allt uppat for oss. Vi har fortsatt en stark och vaxande ekonomi, organisationen fortsatter att starkas och intresset for var verksamhet vaxer hela tiden. Det pratas Boden Hockey pa stan igen. Ja, det pratas Boden Hockey i hela Hockeysverige! Som exempel sa ar Boden Hockeys facebook sida den 3 basta i Sverige bland idrottslag/foreningar.

Du kan lasa mer om var framgang under sasongen har.


BILD: Markus Lindstrom och Joakim Svensson

Nye ordforande Markus Lindstrom tackar av Joakim Svensson for hans 6 ar som ordforande i klubben. Under Joakims ledning har Boden Hockey verkligen utvecklats, omsattning mangdubblats, foreningen har ett riktigt starkt eget kapital idag och intresset for klubben har okar explosionsartat. Vi har ett konkurrenskraftigt hockegym idag samt inte minst sa har vi flyttat oss fran hockeyns bakgard till att ha Norrbottens nast basta herrlag i ishockey.

En fantastisk utveckling som Joakim bidragit starkt till under dessa ar, sager nya ordforande Markus Lindstrom.

Avgaende ordforande Joakim Svensson sager:
– Foreningen behover ett nytt och modernt ledarskap infor framtiden. Det kanns jattebra att antligen kunna lamna over stafettpinnen till en sa ung och framat kille som Markus. Jag kommer sjalvklart vara kvar i foreningen och hjalpa till framover och jag hoppas saklart att medlemmarna kanner att jag forvaltat deras fortroende val.


BILD: Leif Pettersson, Markus Lindstrom och Daniel Astrom

Magnus Brevemark och Robert Jonsson lamnar styrelsen och Boden Hockey tackar dem for valforrattat arbete och hoppas att de aterkommer efter valfortjant vila. Ny invalda i styrelsen blev Leif Pettersson (ledamot), Markus Lindstrom (ordforande) och Daniel Astrom (ledamot). Foljande fortsatter sitt gedigna arbete i styrelsen: Birger Sandin, Jan-Olof Nylander, Kim Ronnqvist och Helen Liinanki.

Langre presentation av nyinvalda kommer senare, nedan foljer kommentarer fran de ny invalda.

Markus sager:

– Kanns otroligt hedrande och valdigt spannande att fa mojligheten att leda Boden Hockey framat, hoppas att jag kan motsvara allas forvantningar. Jag kommer jobba for att verka for foreningen som helhet och hoppas att vi i framtiden kommer fortsatta utvecklas och na vara mal som ett lag.

Leif sager:
– Kanns jattebra att antligen ha tid och mojlighet att bidra med mina erfarenheter till en forening och idrott som jag brinner for och som dessutom innehaller allt en forening ska ha, verksamhet for alla, i alla aldrar fran elit till hockeyskola och satsningen pa damhockeyn.

Daniel sager:
– Jag har ett stort hockeyhjarta och vill hjalpa till mer i foreningen och kanner att jag kan bidra mer i fragor runt marknadsforing och digitalutveckling saval pa webben som i arenan.

Boden Hockey
Ett lag – En stad – En drom