Sommaren är här och vi vill därför passa på att påminna dig som tillverkar, bere…

Sommaren är här och vi vill därför passa på att påminna dig som tillverkar, bereder eller säljer livsmedel.
Kanske gör du, eller har tänkt att bedriva sommarcafé, vara marknadsknalle eller sälja livsmedel via sociala medier, exempelvis Facebook.
– Kontrollera om din livsmedelsverksamhet behöver vara registrerad och slipp sanktionsavgift.
Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och sanktionsavgifter infördes för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.
Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett livsmedelsföretag och ska registreras eller alternativt godkännas hos kontrollmyndigheten. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation exempelvis att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som hanteras är av betydelse.
Observera att även om verksamheten inte behöver registreras eller godkännas så måste verksamheten följa kraven om säkra livsmedel. (Förordning (EG) nr 178/2002).
Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på samhallsbyggnadskontor@boden.se

#sommarcafé #försäljningisocialamedier #livsmedelsverksamhet #boden

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden