Invigning av Pcf Norrskens Bodenklubbs nya möteslokal

PFC Norrsken – Bodenklubbens nya lokal på Smedjegatan 1 i centrala Boden.

Pcf Norrsken – Föreningen för prostatacancerdrabbade i Norrbottens län har i några år arbetat med klubbar i sin verksamhet i Boden, Luleå, Piteå och Kiruna. Klubbens uppgift är att samla medlemmarna inom sitt område till olika typer av ”träffar”. T.ex. kaféträffar, informationsmöten. etc.

Kirunaklubben ombildades för några år sedan till en förening inom Pcf Norrsken i länet.
Nu har klubben i Boden bildat egen förening under namnet ”Pcf Norrsken- Bodenklubben”.
Klubben har nu skaffat en egen möteslokal, vilket gör att medlemmarna i Boden inte behöver fara runt mellan olika lokaler, caféer o.dl.

Klubblokalen ligger på Smedjegatan 1 i centrala Boden och kommer i fortsättningen att
användas till alla egna caféträffar, styrelsemöten, informationsträffar samt olika trivsel-
aktiviteter för medlemmarna.

Onsdagen den 12 juni invigdes lokalen med öppet hus för alla medlemmar och intresserade
som bjöds på fika. Där fanns också möjligt att ta del av olika informationsskrifter och böcker om prostatacancer – en sjukdom som tyvärr är Sveriges vanligaste cancersjukdom och helt dominerande bland männen. I Norrbotten får cirka 300 män årligen diagnosen prostatacancer. Klubben behövs för att de drabbade ska kunna få stöd och information om sin
sjukdom och att få prata med andra drabbade.
Den nya föreningen – Bodenklubben – är så färsk att den bara har en liten interrimsstyrelse; Ordförande och kassör är Jan-Erik Nilsson, sekreterare Bo-Gunnar Ledin samt ”arbetande” styrelseledamot Harry Johansson som hjälper till med det mesta.

Eftersom prostatcancer också är de anhörigas sjukdom så finna det inom Pcf Nprrsken många kvinnliga medlemmar. Av dem i Boden är två ersättare i Bodenklubben. Det är Christina Ågran Nilsson samt Britta Ledin. Både Jan-Erik Nilsson och Bo-Gunnar Ledin har också uppdrag inom Pcf:s länsförening.

Under invigning fick vi besök av Pcf:s länsförenings ordförande, Leif Näckholm, och
styrelseledamoten Lars Grahn, båda från Luleå. De gratulerade till den nya lokalen med en
vacker blomma.

Även representanter från andra föreningar kom på besök för att se på vår nya lokal.
Den närmsta arbetsuppgiften för vår klubb är nu att bemanna det stora blå tältet som vi alltid har på Skörde-och miljödagarna i Boden för att informera om prostatacancer, sälja lotter och mycket annat, inte minst att värva nya medlemmar till vår verksamhet.
Mötesverksamheten i den nya lokalen räknas sätta igång på allvar i aug/ september.

Källa: Pcf Norrsken – Föreningen för prostatacancerdrabbade i Norrbottens län