Som en del i firandet av Boden 100 år invigde idag ordförande för kultur, fritid…

Som en del i firandet av Boden 100 år invigde idag ordförande för kultur, fritids- och ungdomsnämnden Catarina Ask konstverket ”Klockor” skapad av landskapsarkitekten Monica Gora.
– Klockor blir en påminnelse om att tid är det enda vi har. Det handlar om eftertanke, tålamod, förändring och framtid. Den unika skulpturgruppen väcker uppmärksamhet och lust till utforskning. Klockor blir ett landmärke i Boden och passar väl in i landskapet och syns på håll när man närmar sig. De välkomnar och man kan vistas intill konstverket, samt uppleva det taktilt. Det här konstverket gör oss uppmärksam på att vi ibland behöver stanna upp i vardagen och funder vad vi gör med vår tid, sa Catarina innan hon förklarade konstverket invigt i sitt tal.

#boden #jobbaibodenskommun #vågaprova #kulturochfritid #konst #avtäckning #boden100 #närhetsliv

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden