Just nu råder eldningsförbud i Bodens kommun på grund av det varma vädret och br…

Just nu råder eldningsförbud i Bodens kommun på grund av det varma vädret och bristen på nederbörd.
Vid eldningsförbud är det:
✅ tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
🚫 inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
✅ tillåtet att grilla med kol eller briketter i särskilt för ändamålet iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Elda med ved i dessa är inte tillåtet. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
✅ tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.
🚫 förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden