Att möjliggöra för barn att ta del av professionell scenkonst är viktigt. I veck…

Att möjliggöra för barn att ta del av professionell scenkonst är viktigt. I veckan kommer flera förskolor få se Klossarna med @ungscennorr . En interaktiv pjäslek om att dela med sig. Målgruppen är 4-5-åringar. Vi hängde med under uppbyggandet av scenrummet.
#folketshusboden #barnkultur #norrbottensteatern #scenkonst #förskola

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot narhetsliv

Källa: Närhetsliv Boden, Boden