Svenska kyrkan i Boden miljödiplomerades

Svenska kyrkan i Boden fick ta emot ett bevis på att hela pastoratet är miljödiplomerat.

Under Bodens Skördefest och Miljödagar tilldelades Bodens pastorat Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Diplomet överlämnades av Luleå stifts domprost Charlotte Rehnman till biträdande kyrkoherde Anna Grenholm.  

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för kyrkor och församlingar som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Miljösystemet har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

Som första församlingar i Luleå stift genomgick Svenska kyrkan i Boden med dess dåvarande församlingar Svenska kyrkans miljödiplomering redan 2007. Numera är emellertid Svenska kyrkan i Boden inte bara tre församlingar, utan fyra, då Edefors församling tillsammans med de tre övriga bildade ett helt nytt pastorat i januari 2018. Inför strukturomvandlingen beslöt de två kyrkoråden i Boden och Edefors att tillsammans förnya den diplomering som redan hade hunnit bli 10 år gammal.

Arbetet för att bli miljödiplomerade har genomförts av personal och förtroendevalda under det gångna året.
  – Ett arbete kring hållbarhet och miljö får aldrig avstanna eller falla i glömska. Istället handlar det om att lyfta frågor kring hållbarhet och ge förtroendevalda och personal verktyg att fatta genomtänkta och avvägda beslut i det som rör klimat, miljö och hållbarhet, säger kyrkoherde Hans Johansson.

Källa: Svenska kyrkan i Boden