Elon Boden Höstpriser vecka 40, 2019

https://issuu.com/tidning/docs/elonboden_1940_low