Boden Hockey soker sponsorer

Boden Hockey soker nu nya eller atervandande sponsorer for utveckling av var verksamhet!

Vi har anskaffat licenser till systemet Dartfish for utvardering av spel och spelare och vill dessutom montera upp 4 st bildskarmar for basta effekt. De flesta av vara motstandare nyttjar det har systemet dar inspelning av matcher/traning utgor grunden och dar videocoach taggar sekvenser och spelare for att kunna utvardera och utveckla effektivt, saval spel som spelare.

Vi soker aven en sponsor som vill hjalpa oss med att tillhandahalla kylhjalmen “Polarcap” for att reducera effekten vid hjarnskakning i Bjorknashallen.

Vi soker alltsa tre sponsorer nu:
– En sponsor som vill stotta oss med Dartfish-licensen och tillhorande utrustning.
– En sponsor som ar beredd att anskaffa och montera 4 st bildskarmar i Bjorknashallen.
– En sponsor som ar beredd att anskaffa och tillhandahalla det rekommenderade Polarcap-systemet som ar framtaget for att reducera skadorna vid hjarnskakning. Samarbetet ar over tre sasonger.

Vi erbjuder sjalvklart erforderliga motprestationer.

Vid intresse, maila:
Joakim.svensson@bodenhockey.se

Boden Hockey
Ett lag – En stad – En drom