RASTURANGEN – Under rasterna finns det, utöver rastaktiviteterna, möjlighet att …

RASTURANGEN – Under rasterna finns det, utöver rastaktiviteterna, möjlighet att låna saker ur vår ”Rasturang”. Vi har fyllt en bod med diverse leksaker, bollar, hopprep och annat som eleverna kan tänkas vilja använda under sina raster. När vi öppnar Rasturangen, får man komma och låna det man vill ha. För att eleverna ska känna ett större ansvar över grejerna och att saker inte ska försvinna, har vi skapat ett utlåningssystem. Varje elev har en egen klädnypa med sitt namn på, som hänger på dörrarna. När man vill låna kommer man fram till den som arbetar i Rasturangen (ibland någon ur rörelseteamet, ibland elever) och säger vad man vill ha. Elevens klädnypa fästs på bilden som representerar saken eleven lånat, och får sitta där tills eleven lämnat igen det den lånat. Om man glömmer att lämna igen saken, blir klädnypan ”fryst” för en kortare tid framöver och eleven kan då inte låna något. Det här systemet har fungerat utmärkt på vår skola, Rasturangen är extremt populär, eleverna lär sig ta ansvar och det är väldigt sällan vi inte får igen grejerna som lånats ut! #rastaktiviteter #bodenskommun #prästholmsskolan #vågaprova #jobbaibodenskommun #rörelsesatsningiskolan

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden