Ikonmålningsgruppen har tagit juluppehåll

Bakre raden från vänster: Eila Hämäläinen, Harry Hannu och Lilian Jonsson
Främre raden från vänster: Britt-Marie Nilsson, Berit Rönnkvist, Liz Nordberg och Ulla Bergenudd. Saknas på bilden gör Gerd Forsén.

Gruppen har under året varit samlad i Mikaelskyrkan, Bodens pastorat där vi förkovrat oss i ikonmålning. Lilian Jonsson, har varit en utmärkta lärare och inspiratör. Hon har gett oss kunskaper i teknik och färgval samt ikonmålningens historiska bakgrund och mening.

Träffarna har också varit en social gemenskap där vi kunnat utbyta tankar om livets glädjeämnen och vedermödor. Ikonmålningsgruppen fortsätter efter juluppehållet med nya motiv och avbildningar.

Lilian Jonsson med sina sju elever kommer att visa upp sina färdiga ikonmålningar i samband med gudstjänsten den 11 december i Mikaelskyrkan i Boden då ikonerna kommer att välsignas och visas upp för besökarna.

Text och bild: Harry Hannu