Stärkt samverkan mellan Bodens kommun och Bodens garnison

Bild från förra avsiktsförklaringen i augusti.

Bodens kommun och Bodens garnison samarbetar sedan några år för att säkra kompetens-försörjningen till verksamheterna, genom den sk Bodenmodellen. Nu tar vi ännu ett steg i samarbetet, som utökas till fler områden. Vid ett gemensamt möte skriver kommunalrådet och förbandscheferna under den nya avsiktsförklaringen – och företrädare för garnisonen passar på att överlämna en gåva för att uppmärksamma Bodens 100-årsjubileum.

Boden är en av Sveriges största garnisonsorter och alltsedan Bodens fästning byggdes i början av 1900-talet har försvarets närvaro präglat utvecklingen av Boden. Nu är både kommunen och Försvarsmakten i en tillväxtfas och ett gott samarbete och kontinuerlig samverkan är en förutsättning för att verksamhet ska kunna genomföras och utvecklas.

Det redan goda samarbetet har nu utökats till fler områden och blivit mer konkret i form av en avsiktsförklaring, som beskriver hur samarbetet ska styras och vilka områden som är prioriterade. Strävan är att samverkan mellan parterna ska gagna respektive organisations behov, men också leda till gemensam utveckling och tillväxt.

En styrgrupp bestående av kommunalrådet och cheferna för Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Norra militärregionen inriktar arbetet och kommunchefen tillsammans med stabscheferna vid förbanden utgör en arbetsgrupp som förbereder ärenden för styrgruppen.

Styrgruppen har beslutat om några områden som särskilt intressanta att utveckla och som leds av tjänstemän vid respektive organisation. Dessa områden är för närvarande fysisk planering, verksamhetsplanering och kommunikation, personalförsörjning och säkerhet-/ krishantering.

I samband med mötet kommer Bodens garnison att överlämna en gåva till kommunen med anledning av att Boden fyller 100 år som stad i år.

Tid och plats

Bodens kommun stadshus, konferensrum A4, torsdag 12 december kl 15.30

Källa: Boden kommun