Förändringar i ledarstaben – Bodens HF – Bodens Hockeyförening


Styrelsen har idag valt att arbetsbefria Lars Molin från rollen som tränare i Boden Hockey. Vi tackar Lars för hans arbete med vårt representationslag. 

Skälet till beslutet är inte de sportsliga resultaten, utan att Boden Hockey håller på att utvecklas bort från sin identitet. Vi har märkt av ett minskat intresse från publik och sponsorer. Kraven och förväntningarna på Boden Hockey är stora och vi skall alltid vara en förening som engagerar.

Styrelsen har fattat beslutet att låta junioransvarig Petter Nilsson ta över ansvaret som tränare säsongen ut. 

Byte av tränare sker idag. Ev omfördelningar av arbetsuppgifter inom föreningen kopplat till detta beslut återkommer vi till när och om så sker.

Styrelsen
Boden Hockey

Arkivfoto: Mats Engfors/Fotographic

Författare: Hemsidan

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens HF – Bodens Hockeyförening hemsida.

Källa: Boden Hockey, Boden