Det är viktigt med tidiga insatser, därför är en av våra prioriterade målgrupper…

Det är viktigt med tidiga insatser, därför är en av våra prioriterade målgrupper unga.

Ett av våra samverkansforum är sociala insatsgruppen (SIG). SIG är ett lokalt samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller som vill hoppa av kriminella gäng. Arbetet inom SIG består främst av ett nära samarbete mellan socialtjänst och polis för att stötta den unge, men även andra berörda aktörer finns med i SIG-arbetet så som skola, Arbetsförmedling och Kriminalvård. Under veckan har representanter från Luleå och Skellefteå kommun varit på besök hos oss i Boden för utbyte av erfarenheter med SIG-arbetet mellan kommunerna.

#jobbaibodenskommun #vågaprova #bodenskommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden