Löpargrupp i Boden har ordnat egna vätskekontroller under Boden Fortress Coronae…

Löpargrupp i Boden har ordnat egna vätskekontroller under Boden Fortress Coronaedition som börjar i dag & som en kan ta del av fram till 29 augusti.

 

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot narhetsliv

Källa: Närhetsliv Boden, Boden