Fritidsbanken ferieungdommar Gustaf, Anton, Astrid, Mira och Rim har under dagen…

Fritidsbanken ferieungdommar Gustaf, Anton, Astrid, Mira och Rim har under dagen fått nya kunskaper inom återvinning och sophantering. Jobbet utfördes åt Fastighetsförvaltningen där det under handledning har separerat trä och metall från ett slitet staket som tidigare suttit vid en av kommunens förskolor.

#jobbaibodenskommun #feriejobbare #fritidsbankenboden

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden