Extrastämman – Bodens HF – Bodens Hockeyförening


I enlighet med styrelsens förslag beslutade igår Boden Hockeys medlemmar att starta ett aktiebolag för drift av A-lagets verksamhet samt att starta en ny dam-, barn- och ungdomsförening där deras fortsatta verksamhet förläggs.

I Boden Hockey AB (prel. namn) och i Ideella föreningen Boden Hockey invaldes tidigare sittande styrelse med komplettering av Niklas Degerman och Daniel Degerman som suppleanter. Niklas och Daniel kommer från ungdomsverksamheten och kommer att fungera som en länk direkt in i ungdomslagen.

I Bodens Hockeyförening valdes ny styrelse bestående av Thomas Regemalm, Patrik Sundberg och Stefan Palmgren. Uppgiften för dessa är att flytta verksamheterna till bolaget och den nya föreningen med minsta möjliga påverkan på pågående verksamheter.

Även mindre ändringar/kompletteringar i tidigare gällande stadgar antogs, bland annat att föreningen kan äga ett bolag.

Boden Hockey
Ett lag – En stad – En dröm

Författare: Hemsidan

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens HF – Bodens Hockeyförening hemsida.

Källa: Boden Hockey, Boden