En gång i veckan under perioden juni-september cyklar Emilia, en av Bodens milj…

En gång i veckan under perioden juni-september cyklar Emilia, en av Bodens miljöinspektörer från Samhällsbyggnadskontoret en runda på ca 13 km i syfte att övervaka och dokumentera algblomningen kring Svartbyträsket, Lillavan och Bodträsket. En gång i månaden tas det även foton från luften med hjälp av drönare av kommunens mätningstekniker. Övervakningen har pågått i flera år för att undersöka hur algblomningen förändras över tid.

Såhär såg det ut kring Svartbyträsket och Lillån när Emilia var ute på veckans observation. Det är full algblomning på flera håll just nu. Under årens lopp har det genomförts ett antal åtgärder i syfte att minska algblomningen, reduktionsfisket som pågår i Svartbyträsket är en av dessa åtgärder.

Algblomningen beror på överskott av vissa näringsämnen som i sin tur orsakar övergödning av sjöar och vattendrag. När växtplankton, mikroskopiskt små alger, förekommer i stor mängd kallar vi det algblomning. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Algmassan kan vara giftig och därför bör både människor och husdjur undvika att bada där algblomning förekommer.

#jobbaibodenskommun #vågaprova #algblomning

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot bodenskommun

Källa: Bodens kommun, Boden