Ett 20-tal ferieungdomar har under sommaren skapat skrotkonst av återbruksmateri…

Ett 20-tal ferieungdomar har under sommaren skapat skrotkonst av återbruksmaterial i ett konstprojekt. Nu ställs deras alster ut.

Ingång till den kreativa processen har varit samtal, materialkännedom och den egna reflektionen över våran miljö ur ett globalt, nationellt, lokalt och individuellt perspektiv. Bodens kommuns återbruksplan har varit en av ingångarna till inhämtning av teoretisk kunskap och kännedom om den lokala återbrukshanteringen i den egna kommunen. Materialet kommer från Återvinningsmarknaden, Bodens återvinningscentral Brändkläppen och från Dollarstores avfall. Ferieungdomarna har även gjort studiebesök hos Återvinningsmarknaden och Bodens kommuns återvinningscentral Brändkläppen för att lära sig med om avfallshantering, återvinning och återbruk.

Projektet har mynnat ut i en konstutställning där de egna tankarna, känslorna och kunskapen om Återbruk-Miljö gestaltas och visas i olika konstnärliga tekniker som skulptur, textil, måleri och text.

Deltagarna är feriearbetare på Bodens kommun/Jobbcenter. Vernissget och utställningen är en del av Popupsommar 2020.

Denna utställning kan ses på @bodenskonstgille i @entergalleriaboden den 14, 17-21 augusti klockan 11.00-14.00. Förhoppningen är att betraktaren kommer till egna reflektioner över miljö-återvinning genom konstens inverkan.

#popupsommarboden #närhetsliv #återvinning #återbruk
@jobbcenteriboden @dollarstoreboden

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot narhetsliv

Källa: Närhetsliv Boden, Boden