Vinnare av Bodens kommuns jämställdhetspris 2020 är Linda-Marie Gabrielsson! Pri…

Vinnare av Bodens kommuns jämställdhetspris 2020 är Linda-Marie Gabrielsson! Priset och 10.000 kronor delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2020. Stort grattis och tusen tack för ett fantastiskt arbete, Linda-Marie!
👏💪🤩
Så här lyder juryns motivering:
”Årets vinnare räds inte de svåra ämnena. Med ett oförtrutet engagemang och genom att verka genusinkluderande, med ett normkritiskt perspektiv i så väl yrkes- som privatlivet, lever hon som hon lär. I sin yrkesroll möter hon barn och unga och bidrar, med det jämställdhetstänk och arbete med att bryta könsstereotypa mönster som genomsyrar hennes profession, till att Boden blir mer jämställt ur alla aspekter nu och i framtiden.
På fritiden anordnar hon inkluderande mötesplatser, så väl publika som privata, utan ekonomiskt intresse. Årets vinnare är aktiv i många olika sammanhang, förespråkare för den jämställda kulturen, hon verkar för att mänskliga rättigheter efterlevs och att hbtqia-frågor lyfts i det offentliga rummet. Hon är prestigelös och verkar gärna i det dolda, men för personer vars liv hon påverkar positivt är hon en oersättlig medmänniska.
Ett motto som beskriver årets vinnare är: Jämställdhet ur alla aspekter, för alla i alla åldrar, mot en hållbar framtid.”
––
#jämställdhet #hållbarhet #jämställdhetspris #boden #bodenskommun #feminism

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot narhetsliv

Källa: Närhetsliv Boden, Boden