Ojanperä Boden-Luleå vecka 35, 2021

https://issuu.com/tidning/docs/ojanpera_2135_low