– Jag tar befälet, så inledde regementschef Magnus Ståhl den historiska ceremoni…

– Jag tar befälet, så inledde regementschef Magnus Ståhl den historiska ceremonin när Artilleriregementet, A 9 bytte namn till Bodens Artilleriregemente, A 8.

@forsvarsmakten har i uppdrag av regeringen och riksdagen att bygga en ökad försvarsförmåga för Sverige. Som en del av detta återetableras Artilleriregementet i Kristinehamn och Sverige får därmed två artilleriförband.

– Det är glädjande att se att försvarsbeslut 2020 förverkligas. Att Bodens Artilleriregemente, A 8 återetableras är ett tydligt tecken på detta. Det är några av de första stegen mot att åter bygga upp en försvarsförmåga som har ett tydligt fokus att skydda de svenska gränserna och värdena så som demokrati och självbestämmande, säger kommunalråd Johan Gröhn (c).

Tillväxten i Boden berör även @i19norrbottensregemente som åter kommer att utbilda truppslag som under en tid inte funnits i Boden. En tydlig effekt för Boden är att elevantalet på Artilleriets stridsskola (ArtSS) ökar från fem till cirka 65 elever inom en snar framtid.

– Detta tillsammans med de elever som genomför utbildning inom dataspelsindustrin i Sävast gör Boden nästintill till en studentstad. Många nya verksamheter kommer att komma till Boden och många nya tjänster skapas. A 8 är ett tecken på detta.
Grattis Sverige, Boden och A 8, säger kommunalråd Johan Gröhn.

@bodens_artilleriregemente
@chef.bodensartilleriregemente

#svfm #försvarsmakten #a8 #a9 #artilleriregementet

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot narhetsliv

Källa: Närhetsliv Boden, Boden