I satsningen Visioner: i norr har två kreativa team med arkitekter, konstnärer o…

I satsningen Visioner: i norr har två kreativa team med arkitekter, konstnärer och designers valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer i Boden. Här är våra team!

Team HallemarHejdelind består av arkitekterna Carmen Izquierdo och Mariano Tellechea, konstnären Johannes Samuelsson, stadsplaneraren och utredaren Ida-Maria Classon Frangos, skribenten Dan Hallemar och tidigare verksamhetschef för Arwidssonstiftelsen Veronica Hejdelind.
Tillsammans har de lång erfarenhet av att utveckla, driva och arbeta i projekt och kreativa processer. Deras samlade kompetenser spänner över ett brett fält – från arkitektur och stadsplanering till offentlig konst, journalistik, utredningsarbete och skapande.

Team TIP ++ har spetskompetenser i gränslandet mellan arkitektur, landskapsarkitektur, berättande, stadsbyggnad, planering och energihushållning. I teamet ingår Anna Sundman och Magnus Björkman, arkitekter på Theory Into Practice, Veronika Borg, landskapsarkitekt och stadsplanerare, Nils Björling, forskare inom stadsbyggnad på Chalmers, Nils Borg, energistrateg och David Väyrynen, poet från Norrbotten. De ser fram emot att forma Bodens framtidsberättelse i en samskapande process med bodensarna.

Luleå och Boden tecknat en gemensam avsiktsförklaring i en vision om att stärka sin gemensamma attraktionskraft som bostads- och verksamhetsorter för människor, företag och institutioner.
– Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå? Frågan vi ställer är avsiktligt öppen. Det är troligtvis inte ens samma fråga för dig som det är för mig. Om två städer vill närma sig varandra, hur kan det se ut? säger Gustav Hamlund, planarkitekt på Bodens kommun.
__
#bodenskommun #närhetsliv #boverket #neweuropeanbauhaus #visionerinorr #samhällsomställning #detsmartagröna #boden #visioner #nebswe

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot

Källa: Närhetsliv Boden, Boden