Företagsklimatet i Bodens kommun – klättrar mot ny topplacering

I Svenskt Näringslivs årliga omdöme på det sammanfattade företagsklimatet i kommunen stärker Boden sin tätposition i länet. Ambitionen är att ta sig in på topp 50-listan nationellt.

Det är näringslivets egen nationella intresseorganisation, via en enkät till företagarna, som bilden av Boden som bra kommun för företagande förstärks ytterligare. Bodens kommun har under flera år strategiskt verkat för att långsiktig stärka och utveckla samarbetet med Bodens entreprenörer och det lokala näringslivet. Det har också gett ett starkt resultat och Boden ligger fortfarande i täten av Norrbottens 14 kommuner närmast följt av Arjeplog och Älvsbyn.

Svenskt Näringsliv mäter varje år drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Svaren räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Den slutgiltiga rankingen presenteras senare i höst.

”Det här är en oerhört tydlig och bra signal som åter stärker bilden av Boden som en plats för företagande. Vårt starka företagsklimat är en kritisk framgångsfaktor i den gröna samhällsomställning där Boden spelar en allt viktigare roll. Nu ska vi öka tempot ännu mer”, säger Claes Nordmark, kommunalråd.”

”Det är ett hårt och konsekvent jobb som gör att vi flyttar fram våra positioner. Nära och dagliga kontakter med våra företagare gör att vi hela tiden kan fånga upp förbättringsområden och undvika missförstånd. Nu när trycket ökar är det extra viktigt att vi har med oss vårt lokala näringsliv för att maximera effekterna av den samhällsomställning vi befinner oss i”, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

Kontakt /

Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27

Mats Berg, kommunchef, 070-675 77 80

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden