Info från Årsmötet – Boden Hockey

Foto: Mats Engfors/Fotographic

Den 24 maj hölls årsmöte för Bodens Hockeyförening och IF Boden Hockey samt även bolagsstämma för Boden Hockey AB.

I allmänhet var det ett relativt kort möte där årsmötesagendan gicks igenom, styrelserna beviljades ansvarsfrihet, ny budget togs, inga motioner, samma medlemsavgift antogs samt ny gemensam styrelse för alla i Boden Hockey ingående delar valdes. (Ambitionen är att under kommande säsong förbereda fusionering av de två föreningarna igen under nästa vår, planen är att juniorlagen flyttas redan inför seriestarten i höst). Ur Bodens Hockeyföreningsstyrelse lämnar Stefan Palmgren. Ur IF Boden Hockeystyrelse lämnar Magnus Sundling, Lotta Lindbom, Leif Pettersson, Jan-Olof Nylander, Thomas Kassberg, Rickard Oskarsson.

Ny styrelse blev Daniel Åström (fortsätter), Thomas Regemalm (fortsätter), Jan Jönsson (fortsätter), Johan Hedlund (ny), Markus Sammeli (ny), Patrik Sundberg (fortsätter), Daniel Sundholm (ny), Peter Kristoffersson-Lomakka (ny) samt Bengt Lindbäck (ny).

I valberedningen fortsätter Jens Eriksson som Ordf samt Jan-Olof Nylander (ny från styrelsen) kliver in med Peter Silverplats (ny).

Vi tackar alla som lämnar för deras outtröttliga engagemang och arbete, ni må vila minst en hel säsong nu innan vi hoppas på att se er igen i någon roll. Vi hälsar med stor glädje våra nya ledamöter och övriga förtroendevalda välkomna och återkommer med en närmare presentation längre fram.

I korthet redovisades att verksamheten efter covid kommit igång och barn, ungdomar och juniorer har kunnat träna och spela fullt ut, tyvärr har inte flera viktiga föreningsverksamheter kunnat återstartas ännu, ex Armécupen mm. vilket resulterat i intäktstapp. Några lag har tappat några spelare men som helhet har vi ökat och mest glädjande är våra juniorer som blivit fler och inför kommande år även ska ställa ett tredje lag på isen.

Målsättningarna för båda juniorlagen, då J20 slutade 3:a i J20 Elit och inte minst då J18 lyckades ta klivet upp i J18 Elit och bli kvar där. Att ha båda juniorlagen i eliten är viktig för att långsiktigt kunna utveckla och avkasta egna elitspelare.

Representationslaget vann grundserien, slutade 3:a i Allettan och föll tyvärr i sista matchen före kvalserien i år igen. Målet att nå Hockeyallsvenskan består och resan för att nå dit fortsätter meddelades på årsmötet.

Vårt LIP fortsätter att öka. 6 lämnar i vår och 17 nya sökande till hösten. Mindre roligt var att antalet tjejer har minskat något och att under detta år har i praktiken samverkan skett inför varje match med omkringliggande föreningar för att få fullt lag. Tjejer nådde helt ok resultat i DUL men utvecklingen går inte framåt som vi hoppats. Omstart och försök att hitta ledare som är villig att jobba långsiktigt med våra tjejer sökes för fullt.

Övrigt som berördes var ambitionen till en ny satsning för att öka intresse och arrangemang i form av ett webbsänt Hockeymagasin. Något man hoppas komma igång med inför kommande säsong. Även ett hemligt föreningsarrangemang under vintern nämndes som ett projekt som ser ut att kunna bli av.

Ekonomin gav glädjande besked och smått otroligt så har alla ingående organisationsdelar ett stabilt eget kapital. Boden Hockeyförening och Boden Hockey AB gjorde också positiva resultat vilket är fantastiskt när vi beaktar säsongen som gick med stora utgifter i rättskostnader, bojkottade matcher samt covid-restriktioner i början på året som kraftigt påverkade mängden publik.

IF Boden Hockey landade på ett negativt resultat men som tur är har även de ett stabilt eget kapital att stå på inför kommande säsong. IF svaga resultat beror i huvudsak på att intäktssidan inte kommit igång, vissa verksamheter gjordes avgiftsfria mot bakgrund av fjolåret med covid nedstängning samt att alla föreningsjobb under vår, sommar, höst och vinter blev inställda/kom inte igång. Detsamma gäller alla cuper utom Wallincupen som genomfördes i liten skala.

Sammanfattningsvis meddelade Boden Hockey i slutet av årsmötet att vi har överlevt såväl covid som Föreningen Hockeyettans olika försök att ödelägga oss. Vi äger nu rätten att stå utanför den organisation som öppet och upprepat försökt försätta oss i konkurs. Vi har inte någon pågående process mot oss och vi driver inte heller några processer själva. Ett slutgiltigt avgörande är att väntas Från Hovrätten övre Norrland vilken enbart behandlar Hockeyettans rättskapacitet vilket är en rest från vårt försvar mot hockeyettans konkursansökan 2021.

Vi ser positivt på framtiden, vi står starka och vi behåller vår målsättning att ta oss till Hockeyallsvenskan. Vi avser nu fokusera på fortsätta bygga ishockeyn i Boden ännu starkare och ännu mer engagerande tillsammans med alla er och förhoppningsvis med många nya intressenter.

Boden Hockey
Ett lag – En stad – En dröm

 

Författare: Hemsidan

Detta inlägg finns i sin helhet på Boden Hockey hemsida.

Källa: Boden Hockey, Boden