NATO-ledningsfunktion till Boden-Luleå-regionen samt etablering av Stridsskola Nord Boden

Någon form av NATO-ledningsfunktion bör förläggas till Boden-Luleå-regionen och en etablering av Stridsskola Nord Boden (SSN Boden) bör genomföras. Det föreslår Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden (S), och Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå (S), föreslår i ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist.

Sverige har som ambition att bli medlemsland i NATO. Nordkalotten är strategiskt viktigt ur många perspektiv och det ligger relativt centralt på Nordkalotten med närhet både till Finland och Norge.

– I Boden-Luleå-regionen är vi redo för den tillväxt som nu kommer att ske inom Försvarsmakten när riksdagen har höjt försvarsbudgeten rejält. Att förlägga en NATO-ledningsfunktion till vår region vore, både ur ett svenskt och ur ett NATO-perspektiv, en logisk följd av ett medlemskap och skulle stärka försvarsverksamheten i norr ytterligare, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden (S).

– Vi har en god militär infrastruktur i vår region med närhet till flygkommunikationerna vid Luleå Airport, vilket gör att vår region lämpar sig väldigt bra för någon form av NATO-ledningsfunktion, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå (S).

Försvarsmakten i norra Sverige har länge stått inför utmaningen om en långsiktig personalförsörjning, en utmaning som blir ännu större i och med det faktum att Försvarsmakten ska växa ännu mer.

– Det är nu hög tid att etablera Stridsskola Nord Boden. Om den allt större och mer akuta utmaningen om personalförsörjningen till Försvarsmakten ska kunna lösas måste fler officerare utbildas på plats här i norr, dels för att de ska bli kvar vid regementena här, dels för att fler behöver ökad kompetens om strid i vintermiljö, säger Claes Nordmark.

– Etablerandet av en Stridsskola Nord Boden skulle skapa en välbehövlig kapacitetsökning av Försvarsmaktens utbildningskapacitet i norr och främja samarbetet med Luleå Tekniska Universitet som har omfattande verksamhet kring arktiska frågor, säger Carina Sammeli.

Bilaga: Brev från Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden (S), och Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå (S), till försvarsminister Peter Hultqvist.

Kontakt:
Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden (S), 070-234 24 27 

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå (S), 073-074 38 11

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden