Bodens kommun vidtar åtgärder mot vägglöss

För närvarande pågår sanering av vägglöss i fyra lägenheter på Biståndsbedömt Trygghetsboende i Boden. Bodens kommun har tagit in Nomor AB för att hjälpa till att hantera situationen.

Vägglöss har konstaterats i två lägenheter på Åcenter Trygghetsboende men utifrån rekommendationer från Nomor saneras fyra lägenheter. Läget är under kontroll och verksamheten har ständiga uppföljningsmöten med Nomor för att följa fortsatt utveckling och vidta lämpliga åtgärder.

De hyresgäster som bor i lägenheterna där vägglöss har påträffats kan vara med på aktiviteter som vanligt utifrån att rekommendationer följs. De finns även lediga lägenheter på trygghetsboendet som de drabbade hyresgästerna kan flytta till under steg två av saneringen. Det innebär att påverkan på dem blir mindre.

– Vi känner oss trygga med Nomor och deras kompetens, det är alltid tråkigt när det uppstår problem men vårt fokus ligger på att hyresgästerna ska må så bra som möjligt, säger Marie-Heléne Ståhl, chef äldreomsorg på Socialförvaltningen, Bodens kommun.

Kontakt:
Marie-Heléne Ståhl
0921-62805

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden