Bodens kommun tecknar arrendeavtal med H2 Green Steel

Bodens kommun och H2 Green Steel har enats om ett arrendeavtal för 266 hektar (2 663 966 m2) på Boden Industrial Park. Avtalet är 1-årigt och sträcker sig från den 15 juli 2022 t.o.m 14 Juli 2023.

Efter den positiva byggnadsdom H2 Green Steel fick den 1 juli enas nu bägge parter om ett arrendeavtal vilket ger bolaget tillgång till de aktuella markområdena på Bodens Industrial Park. Avtalet möjliggör för H2 Green Steel att påbörja de icke bygglovspliktiga och förberedande mark- och anläggningsarbetena, innan ett slutgiltigt avtal om marköverlåtelse har träffats. Fortsatta förhandlingar pågår mellan Bodens kommun och H2 Green Steel om försäljning av aktuella markområden på Bodens Industrial Park. 

Arrendeavtalet omfattar 266 hektar av kommunal mark och gäller under ett år efter underskrift och kommunstyrelsens godkännande. Arrendeavgiften uppgår till två kronor per kvadratmeter och år.

Beslutet togs under torsdagen via ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande, Claes Nordmark.

”Det är viktigt att vi möjliggör ett fortsatt högt tempo i omställningsarbetet. Med detta arrendeavtal kan H2 Green Steel realisera sin åtaganden på Bodens Industrial Park samtidigt som vi också kan fortsätta förhandlingarna om den slutgiltiga marköverlåtelsen” säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Kontakt /
Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27
Lars Andersson, plan- och exploateringschef, 070-627 10 88

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden