Å-center trygghetsboende fortsätter bekämpning mot vägglöss

En smittspridninganalys genomfördes på Å-center trygghetsboende den 25 och 26 juli 2022. Där framkom det att vägglöss nu finns i 9 lägenheter varav 6 av dem påvisades ”nya” för vägglöss men i dagsläget har ingen orsak hittats till spridningen.

Under veckan har saneringsföretaget Nomor AB genomsökt hela fastigheten Å-center med hundar som är specialiserade på att hitta vägglöss. Resultatet av genomsökningen är att vägglöss eller spår av vägglöss har påvisats i ytterligare sju lägenheter, utöver de tre lägenheterna där sanering har påbörjats. Samtliga upptäckter avser lägenheter på de tre översta våningsplanen i huset.

Initiala åtgärder för att bromsa ytterligare spridning har påbörjats i de aktuella lägenheterna och planering har påbörjats för att evakuera de som bor i de angripna lägenheterna samt boenden i lägenheter i direkt anslutning. Målsättningen är att kunna genomföra evakuering och påbörja sanering genom bland annat värmebehandling under vecka 32. Det kommer att ske sanering genom värmebehandling i totalt tio lägenheter där vägglöss påträffats, parallellt sker frysning av möbler samt andra insatser.

Nomor AB kommer under kommande vecka ge utförlig information till de boende som berörs av saneringen samt svara på eventuella enskilda frågor. Nomor kommer även att utbilda verksamheten och annan nödvändig personal för att de ska känna sig trygga, både genom rådande situation men också framöver.

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden