Nationell återkommande totalförsvarskonferens i Boden?

Foto: Mats Engfors/Fotographic, vy från Prästholmen.

Redan innan pandemin fanns långt gångna planer på att arrangera en årligt återkommande konferens kopplat till totalförsvarsfrågor. Planerna har nu aktiveras då Boden event på uppdrag av Bodens Kommun genomför en förstudie.

Med konceptet Totalförsvarsforum Boden har Bodens kommun genom Boden event en tydlig ambition att skapa och arrangera en 2-3 dagar lång nationell konferens i Boden under hösten 2023. Arrangemanget ska vara årligt återkommande med tematiskt förutbestämda ämnen kopplat till aktuella totalförsvarsfrågor och försvarsfrågor.

Boden ses som en högst naturlig plats och arrangör med sin historiska och starka koppling till försvarsmakten som nu växer både i Boden och övriga Sverige. Med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Sveriges ansökan om ett medlemskap i Nato finns det nu också fler internationella dimensioner på Sveriges totalförsvar- och försvarsförmåga.

Man har i det förberedande arbetet fått positiva signaler från såväl tilltänkta deltagare som samarbetsparter. Förhoppningen är att den uppstartade förstudien ska tydliggöra potentialen och förutsättningarna för arrangemanget. Förstudien ska avrapporteras senare i höst. Primära målgrupper för konferensen är representanter för försvarsmakten, civilförsvaret, offentlig sektor och privata aktörer. Men man ser också att delar av konferensen ska vara tillgänglig för en intresserad allmänhet.

– Totalförsvarsforum Boden är en stark och relevant idé som vi nu tänker realisera. Boden är en fullkomligt logisk plats för ett årligt återkommande arrangemang och jag är övertygad om att det här kommer att bli riktigt bra. Med utvecklingen i vår omvärld känns det tyvärr som den här typen av frågor är mer aktuella nu än någonsin säger Claes Nordmark, kommunalråd.

– En spännande utmaning med en konferens av den här storleken i Boden. Vi har mycket i närområdet som gör att Boden känns som den perfekta platsen för arrangemanget och vi står redo säger Bo Sandström, Vd Boden Event.

Kontakt /

Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27

Bo Sandström, Vd Boden Event, 070-544 48 78

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden