Bodens kommun och H2 Green Steel tecknar ramavtal

Bodens kommun och H2 Green Steel har undertecknat ett ramavtal som möjliggör byggandet av framtida entreprenörsbostäder. I avtalet läggs särskild vikt på att skapa trygga och trivsamma miljöer.

Under de kommande åren kan det anlända upp till 5 000 nya arbetare till Boden. En stor del av dessa kommer jobba med att bygga det gröna stålverket för H2 Green Steel.

Det betyder samtidigt att det finns ett stort behov av tillfälliga bostäder och därför har H2GS och Bodens kommun skrivit på ett ramavtal som innebär att kommunen avsätter mark och möjliggör byggandet av entreprenörsbostäder.

Totalt handlar det om fem områden som kommer delas upp i mindre delområden.

En stor del av avtalet går ut på att, tillsammans med polismyndigheten, utforma områden som är trygga och trivsamma. I ramavtalet finns därför riktlinjer kring ordning, säkerhet, gestaltning och information. Dessa kommer sedan att tydliggöras och finnas med som krav i framtida arrendeavtal och på underentreprenörer till H2 Green Steel.

– Vi tycker att det känns jättebra att ha ett ramavtal som tydligt trycker på samverkan mellan H2GS, kommunen och polisen. Det känns som en bra förutsättning för att skapa miljöer som upplevs som trygga och trivsamma. Många av de som kommer flytta hit har ingen tidigare relation till Boden, det här är en bra start för att bygga upp den snabbt när de är på plats, säger Johan Larsson, projektledare för Entreprenörsbostäder vid Bodens Kommun.

– Det är bra att vi och H2 Green Steel jobbar med de här frågorna tillsammans redan på planeringsstadiet. Att det nu finns ett avtal att utgå ifrån gör att vi kommer vidare i projektet och kan arbeta för att få klart entreprenörsbostäderna i tid, vilket är jätteviktigt för att inte hamna i en situation där den befintliga bostadsmarknaden överhettas, säger Mats Berg, kommunchef för Bodens Kommun.

Kontakt:
Johan Larsson, projektledare Bodens Kommun – 0921-62150

Mats Berg, kommunchef – 070-675 77 80

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

Källa: Bodens kommun, Boden