Ojanperä Luleå-Boden vecka 40, 2022

https://issuu.com/tidning/docs/ojanpera_2240_low