Lekmiljöer i Gällivare Flera lekplatser har under sommaren och hösten tagits bor…

Lekmiljöer i Gällivare
Flera lekplatser har under sommaren och hösten tagits bort inom tätorten, dessa lekplatser har inte uppfyllt de säkerhetskrav som finns i dag eftersom de är anläggda mellan år 1960-80, utrustningen har inte gått att bygga om på grund av att de gamla måtten är felaktiga och/eller lekutrustningen har varit rutten på grund av hög ålder. Ingen lekpark/lekutrustning som har varit godkänd är nedmonterad.

Vårt mål är Gällivare ska ha inom en 4 års period 15-17 stycken områdeslekplatser/lekmiljöer med olika teman som tillsammans kan utgöra en lekplatssafari.

Under november månad kommer 4 stycken workshops att hållas där de boende i området bjuds in för att delta i utformningen av den planerade lekmiljön. Mosebacke, Mellanområdet, Söderbergskullar/Forsvallen och Andra Sidan är först ut och lekplatsen planeras att anläggas under barmarksperioden 2019.

Vi strävar efter att lekmiljöerna ska vara intill en GC-väg för att på så vis säkra vägen till och från samt tillgängliggöra lekmiljön för alla. Vi strävar också efter närhetsprincipen, dvs att så många barn som möjligt ska ha närhet till lekmiljön, därav försöker vi placera lekmiljön i mitten av ett område.

Definition av lekmiljö i närområde inom tätbebyggt område är; avståndet från hemmet till lekplatsen är inom femton minuters gångavstånd utan att behöva korsa en större väg eller liknande barriär och/eller de hushåll som är inom en radie av 750 meter från lekmiljö.

Under hösten 2017 hade vi en öppen Workshop för medborgare om ”Lekmiljöer i Gällivare”, underlaget från workshopen ligger till grund för det kommande arbetet, vi vill återigen tacka de deltagare som deltog och har bidragit.

#lekmiljöer #lekplatser #gällivare #gällivarekommun #nyagällivare

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare