Vi söker pilotbyar för att hitta smarta energilösningar Vill du eller någon du …

Vi söker pilotbyar för att hitta smarta energilösningar 🤗 Vill du eller någon du känner som bor i by inom Gällivare kommun vara med? Anmäl dig till vår inspirationsworkshop om lokal energiproduktion! Mer info finns på vår hemsida www.gallivare.se/landsbygd #gällivare #gällivarekommun #landsbygsutveckling #landsbygd #smartaenergilösningar

Detta inlägg finns i sin helhet på Instagram-kontot nyagallivare

Källa: Gällivare kommun, Gällivare